Chceš umět všechno?

Spuštění testu

Abychom začali s učením, je třeba zaškrtnout, které testy chceme spustit, a potom stisknout tlačítko Spustit.

Tlačítkem spustit začneme zkoušení

Samozřejmě nějaké testy už musí být stažené nebo vytvořené.

Když odpověď známe, stačí ji napsat, a potom stisknout Enter (případně tlačítko Další).

Zadání odpovědi na otázku

Program nezobrazí další otázku, dokud nezadáme správnou odpověď.

Pokud si nemůžeme vzpomenout, zmáčkneme alt+r (případně alt+h nebo tlačítko Poradit).

Tlačítko Poradit ukáže první písmeno

Tím zjistíme délku slova a počáteční písmeno. Jestliže nám ani tohle nepomůže, použijeme znovu alt+r (případně alt+h nebo tlačítko Prozradit celou odpověď).

Tlačítko Prozradit celou odpověď zobrazí celou odpověď

Uvidíme celou odpověď. (Část v závorce není třeba psát.)

Vyznačování chyb

Chybné písmena se automaticky (po použití nápovědy) barevně vyznačí pro větší přehlednost:

Chyby se značí barevně

Tuto vlastnost lze vypnout (Možnosti / Vyznačovat chyby).

Opačný směr

Po zaškrtnutí políčka Otočit směr na hlavní obrazovce slovíčka budou zkoušena opačně.

Zaškrtávátkem Otočit směr změníme směr zkoušení

Ukončení testu

Pokud chceme ukončit test předčasně, nebo pokud jsme zvolili některou z nekonečných metod testování, můžeme skončit pomocí volby Možnosti / Ukončit test. (Samozřejmě je možné vždy program zavřít pomocí křížku.)

Možností Ukončit test skončíme test

Metody testování

Na obrazovce, kde vybíráme test, lze v menu Testování zvolit metodu, která se má použít.

 • Podle obtížnosti - obtížnější slovíčka budou zkoušeny častěji. Má tři části:
  1. Zkoušení - nové slova a ty, které jsou naplánované na dnešek, každé jen jednou
  2. Procvičování - procvičování slovíček, které byly v první části chybně zodpovězeny
  3. Další trénink - procvičování všech slovíček (do nekonečna)
 • Podle obtížnosti, bez zkoušení - vynechá se Zkoušení, jinak jako první metoda
 • Nejdéle nezkoušené slova - otázky, od jejíhož zkoušení uplynulo nejvíce času
 • Pouze nové slova - nikdy nezkoušená slova (platí pro každého uživatele zvlášť)
 • Každou otázku jednou - procvičování všech otázek, každá se vezme jednou
 • Procvičit vše - procvičování všech otázek (vícekrát, ale nezávisle na obtížnosti)
V menu lze měnit metodu testování

Vytváření testu

Když chceme vytvářet nebo upravovat testy, potřebujeme editor. Otevřeme ho v hlavním menu.

Editor otevřeme volbou Spustit editor v menu Editor.

Při vytváření nového testu musíme přidat nějaké položky pomocí alt+a nebo tlačítkem přidat.

Tlačítkem Přidat přidáme otázky do testu.

Například vytvořme test, který bude zkoušet tato slovíčka z učebnice:

[sken lekce, pro kterou píšeme test]

Česká slova budeme psát do sloupce otázka, ruská jako odpověď.

Otázku a odpověď napíšeme do prvních dvou sloupců.

Automatické navrhování překladu

Doplňování překladu tvorbu testu výrazně urychlí. První musíme vybrat jazyky, pro které píšeme otázky.

Před použitím navrhování je třeba nastavit jazyk.

Potom vybereme řádek (můžeme vybrat i více najednou), jehož druhou část chceme vyplnit. Stiskneme alt+u (nebo tlačítko Navrhnout překlad).

Stiskem alt+u zobrazíme návrh překladu.

Program nám nabídne překlady, z nichž si klávesnicí jeden vybereme. (V tomto případě je v učebnici "domů", takže stiskneme nulu. Můžeme použít numerickou i alfanumerickou klávesnici.)

Třetí sloupec

Až test spustíme, tak nebude třeba psát část v závorce, ani část po čárce (pokud se nejedná o celou větu končící tečkou). Můžeme to použít např. pro výslovnost nebo gramatické informace o slovíčku.

Část odpovědi, kterou budeme muset zadat, vidíme v třetím sloupci.

Ve třetím sloupci se zobrazuje odpověď, kterou bude třeba napsat (bez výslovnosti apod.).

Vícenásobné navrhování

Často chceme k slovíčku dát několik překladů. K tomu slouží volba (více). Postupujeme podobně jako při doplňování jednotlivého překlad: první napíšeme část v cizím jazyce a stiskneme alt+u.

Pomocí první volby v navrhovacím dialogu lze přidat více překladů najednou.

Potom zmáčkneme hvězdičku.

Po stisku hvězdičky se přepne do násobného režimu.

Pak vybereme ty slova v pořadí, jaké ve výsledku chceme mít. Vybraná slova se vyznačí kurzívou.

Vybraná slova jsou označena kurzívou.

Potom opět použijeme hvězdičku. Překlady, které jsme označili, budou odděleny čárkou. (Když test potom spustíme opačným směrem, bude stačit zadat jen jeden z nich.)

Ve výsledku jsou slova označena čárkou.

Fráze

Stejně jako každé jiné slovíčko můžeme zadat i celé věty.

Fráze píšeme stejně jako normální slovíčka.

Pokud je jedna fráze ve více variantách, můžeme ji např. zadat jako více položek.

Někdy je výhodné frázi rozdělit.

Jméno testu

Test můžeme libovolně pojmenovat, název napíšeme do pole Jméno testu.

Do prvního řádku můžeme napsat jméno testu.

Ukládání

Test uložíme do vybrané složky pomocí ctrl+s (nebo v menu Test / Uložit).

V ukládacím dialogu zvolíme jméno souboru s testem a složku, kam chceme test uložit.